Linus Dahomé Mørk

Instruktørens kommentar

Til dokumentaren DNA-Detektiven

I Eskes oplevelser så jeg først og fremmest nogle gode, gammeldags eventyr om et nysgerrigt og frygtløst menneske, som bevæger sig langt hjemmefra og lærer noget nyt.

I sin ihærdige jagt på videnskabelige gennembrud vover han sig ud over sin egen videnskabelige begrebsverden og får mulighed for at se den i et bredere perspektiv.

Genetikken er for mig spændende, fordi den forsøger at svare på nogle spørgsmål, som har en næsten eksistentiel karakter: Hvem er vi, hvor kommer vi fra, og hvordan relaterer vi os historisk til andre folkeslag?

Og jeg kunne se, at Eske i sin undersøgelse af disse spørgsmål løb ind i nogle lignende, men mere fundamentale spørgsmål, der handler om videnskaben som sådan og om vores vestlige selvforståelse. Spørgsmål om hvad videnskab er og bør være og hvor langt en forskers ansvar bør gå. Og om videnskabens rolle i kolonihistorien. Den vestlige selvforståelse er i høj grad præget af at vi har indtaget en privilegeret plads overfor andre folkeslags alternative verdenssyn - ofte på deres bekostning. Det er spørgsmål som genetikere klogeligt går langt udenom, men som Eske har været tvunget til at forholde sig til.

Jeg har således været mindre interesseret i Eskes forskning eller resultater, end i hans evne til at kaste sig ud i store og kontroversielle spørgsmål.

Mit fokus har ikke været videnskaben i sig selv, men det videnskabelige miljø og og den videnskabelige proces: det virvar af menneskelige motiver, politik, strategi, ambitioner og konkurrence, der driver forskningen.

Og ved at invitere os ind i dette miljø og medvirke i den filmiske fortælling om hans personlige dilemmaer, bidrager Eske i mine øjne med mere end bare videnskabsformidling.

Linus Dahomé Mørk, Producent & instruktør

Tidligere film:

www.africafilms.dk